9 tháng 10, 2013

[I7VN][Vietsub] 130725 130801 INFINITE - KBS Live Tong Plus (P1+P2)


Brought to you by Infinite7vn's subbing team


Online
[I7VN][Vietsub] 130725 INFINITE - KBS Live Tong Plus Part 1

[I7VN][Vietsub] 130801 INFINITE - KBS Live Tong Plus Part 2

Download
Mega:  Part 1 / Part 2

Take out with full credit.
Enjoy ^^!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét